สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปและแบบใช้งานหนัก แตกต่างกันอย่างไร ??
dot dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ค้นหาสินค้า / Search

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า

  [Help]
dot
สว่านไฟฟ้า
สว่านโรตารี่
สว่านไร้สาย
เลื่อยองศา
เลื่อยวงเดือน
เลื่อยจิ๊กซอ
ทริมเมอร์
กบไฟฟ้า
เครื่องตัดไฟเบอร์
เครื่องเจียรไฟฟ้า
มอเตอร์หินเจียร
เครื่องเจียรคอยาว
เครื่องขัดกระดาษทราย
เครื่องจี้ปูน
แท่นเจาะสว่าน
เครื่องเป่าลม
เครื่องเป่าลมร้อน
เครื่องยิงตะปู
เครื่องขัดเงา
มอเตอร์ไฟฟ้า
ไดนาโม
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
ไดโว่
ปั๊มน้ำบาดาล
ปั๊มหอยโข่ง
ปั๊มน้ำเจ็ทคู่
ปั๊มน้ำแบบไต้หวัน
ปั๊มใบพัดคู่
หัวปั๊มน้ำมีเนียม
สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปและแบบใช้งานหนัก แตกต่างกันอย่างไร ?? article
วันที่ 01/09/2014   09:23:47

  สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปและแบบใช้งานหนัก แตกต่างกันอย่างไร ?? 

โดยส่วนใหญ่ผู้คนมักจะซื้อสว่านไฟฟ้ามาใช้งาน เพื่อเป็นเครื่องมือช่างที่สามารถปฏิบัติ การด้วยตนเองได้ สว่านไฟฟ้ามีสองแบบคือแบบใช้งานทั่วไปและแบบใช้งานหนัก ปกติแล้ว เราทราบกันว่าสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักจะถูกออกแบบให้ใช้งานแบบมืออาชีพและเป็นงาน หนักได้ อีกทั้งใช้ทำ งานได้นานกว่าสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไป แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่า รายละเอียดอุปกรณ์และชิ้นส่วนย่อยทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร สว่านไฟฟ้าแบบใช้งาน ทั่วไปและสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนัก จะนำ มาใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จึงจำ เป็น ที่จะต้องทราบถึงสมรรถนะของเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน
 

สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปและแบบใช้งานหนักตามรูปที่ 1 จะนำ มาใช้กับงานเจาะหรืองานสว่านที่ควรเลือกเครื่องมือดังกล่าวที่มีการ ออกแบบไว้อย่างเหมาะกับงานที่จะทำ ดังตัวอย่างของรถบรรทุกหนักกับ รถกระบะที่รถทั้งคู่สามารถลากและบรรทุกของได้เช่นกัน แต่สมรรถนะ และราคาแตกต่างกันมาก รายละเอียดชิ้นส่วนย่อยของสว่านไฟฟ้าทั้งสองแบบดังกล่าว มีลักษณะ แตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้   

1. สายไฟฟ้าอ่อน

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไป กับสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักคือ สายไฟฟ้าอ่อน (Cord) ซึ่งโดยส่วน ใหญ่สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปจะมีสายไฟฟ้าอ่อนยาวไม่เกิน 2 เมตร เนื่องจากใช้งานในระยะไม่ยาวไกลนัก แต่สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักจะ มีสายไฟฟ้าอ่อนยาว 3-4 เมตร เนื่องจากต้องทำ งานในระยะไกล เช่น สามารถใช้งานบนฝ้าได้โดยไม่ต้องใช้สายต่อพ่วง ข้อแนะนำ ประการหนึ่งในกรณีที่ต้องใช้สายไฟฟ้าอ่อนและวางบนพื้น  โดยอาจมีการเคลื่อนสิ่งของผ่านหรือทับบนสายหรือบาดสายได้ จะต้อง ป้องกันโดยใช้วัสดุป้องกันสายไฟฟ้าอ่อนตามตัวอย่างในรูปที่ 2 วัสดุที่เป็นสายไฟฟ้าอ่อนสำ หรับสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนัก จะ เป็นยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้ในทุกสภาพอากาศ  และอาจจะเป็นชนิดใช้งานภายนอกอาคารได้ ส่วนสว่านไฟฟ้าแบบใช้ งานทั่วไปจะมีเปลือกหุ้มสายไฟฟ้าอ่อนที่ทำ ด้วยพีวีซีซึ่งราคาไม่สูงและมี ความยืดหยุ่นน้อยกว่า 

สว่านไฟฟ้าทั้งคู่จะมีตัวป้องกันสายไฟฟ้าอ่อน (Cord protector) อยู่ ที่สายไฟฟ้าอ่อนระหว่างตัวสว่านกับเต้าเสียบ เพื่อป้องกันสายไฟฟ้า อ่อนที่อยู่ติดกับตัวสว่านเกิดงอพับและชำ รุด ตัวป้องกันสายไฟฟ้าอ่อนของสว่านไฟฟ้าแบบใช้งาน ทั่วไปจะหล่ออยู่บนสายไฟฟ้าอ่อน แต่ในสว่าน ไฟฟ้าแบบทำ งานหนักนั้น สายไฟฟ้าอ่อนจะร้อยผ่านตัวป้องกันสายไฟฟ้า อ่อน ซึ่งหากสายไฟฟ้าอ่อนชำ รุดก็สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนได้ โดยปลด สายไฟฟ้าอ่อนออกจากตัวสว่าน แล้วดึงผ่านตัวป้องกันสายไฟฟ้าอ่อน ตามรูปที่ 3 2. สวิตช์ 

สวิตช์ของสว่านไฟฟ้าจะสามารถถอดประกอบแยกออกจากตัว สว่านได้ โดยสว่านไฟฟ้าทั้งคู่จะมีสวิตช์แบบกลไกกระเดื่องกดตามรูปที่  4 


การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น จะมีผลให้สวิตช์สำหรับสว่าน ไฟฟ้าแบบใช้งานหนักและแบบใช้งานทั่วไปแตกต่างกัน นั่นคือสภาพหน้า งานที่มีอนุภาคขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศ เช่น ผงหรือฝุ่นจากการเจาะ คอนกรีตหรือผนัง จะทำ ให้สวิตช์ล้มเหลวได้ ซึ่งกลไกของสวิตช์สำหรับ สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักจะมีการป้องกันในส่วนนี้เป็นพิเศษ โดยปกติแล้วผู้ใช้งานหนักจะเปิดและปิดสว่านไฟฟ้าอยู่ตลอดทั้งวัน  ซึ่งทำ ให้เกิดความเครียดบนสวิตช์ได้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงออกแบบสวิตช์ สำ หรับสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนัก ให้มีความทนทานต่อการปิดและ เปิดได้มากครั้งกว่าสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไป อีกทั้งยังหุ้มปิดเพื่อ ป้องกันฝุ่นตามรูปที่ 5 อีกด้วย 


 

3. มอเตอร์ 

มอเตอร์มรสว่านไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เพื่อให้การเจาะหรือหมุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มอเตอร์ของสว่านไฟฟ้ามีลักษณะตามรูปที่ 6 


 

มอเตอร์ของสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนัก จะต้องทำงานรับโหลดได้มากกว่าสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไป ซึ่งนอกเหนือจากความทนทานแล้วจะต้องมีกำลังมากกว่าและรองรับโหลดเกินเป็นเวลานานได้โดยไม่เสียหายอีกด้วย รายละเอียดหลักที่สำคัญของมอเตอร์สำหรับสว่านไฟฟ้าคืออัตราส่วนของกำลังต่อน้ำหนักและขนาดทางกายภาพของสว่านไฟฟ้าเครื่องมือช่างไฟฟ้าจะใช้สว่านทั่วทั้งพื้นที่ที่ทำงานตลอดทั้งวัน และใช้งานในสภาพโหลดเกิน บ่อยๆ สว่านไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังเท่ากันแต่มีขนาดทางกายภาพเล็กกว่า และน้ำหนักเบากว่าย่อมทำให้การใช้งานตลอดทั้งวันได้ง่ายขึ้น ปัจจุบัน ผู้ผลิตได้ออกแบบมอเตอร์โดยพยายามปรับปรุงอัตราส่วนของกำลังต่อน้ำหนัก เพื่อให้น้ำหนักเบาและสมรรถนะสูง เช่น ใช้แมกนีเซียมที่น้ำหนัก เบากว่าแทนอะลูมิเนียมหล่อที่หนักกว่า
 

4. คอมมิวเทเตอร์ 

ในอาร์เมเจอร์หรือโรเตอร์ของสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไป จะมีบาร์ ทองแดงบนคอมมิวเทเตอร์จำนวนเท่ากับร่อง (slot) ในชุดแผ่นลามิเนตที่ ขดลวดพันอยู่ นั่นคือมีขดลวดหนึ่งขดในแต่ละร่อง ส่วนในสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนัก จะมีบาร์ทองแดงบนคอมมิวเทเตอร์เป็นสองเท่าของร่องในชุดแผ่นลามิเนต นั่นคือมีขดลวดสองขดในแต่ละร่อง ทำ ให้การอาร์กจากแปรงถ่านกับบาร์คอมมิวเทเตอร์น้อยลงและความร้อนลดลง ซึ่งมีผลให้อายุของแปรงถ่าน, คอมมิวเทเตอร์ และมอตอร์ยาวนานขึ้นตามรูปที่ 7 5. ความร้อนและมอเตอร์ไฟฟ้า 

ในการใช้งานทั่วไปนั้นจะต้องการกำลังจากสว่านไฟฟ้าไม่มากนักแต่ในสภาพหน้างานนั้นมอเตอร์สว่านไฟฟ้าแบบทำงานหนักจะต้องทนอุณหภูมิได้สูงและใช้งานได้ต่อเนื่องเพื่อให้ทนต่อความร้อนที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ไฟฟ้าของสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักนั้น เมื่อขดลวดถูกพันรอบคอมมิวเทเตอร์และอาร์เมเจอร์แล้วจะมีการเทเรซินลงในขดลวด ทำ ให้เรซินเคลือบทุกสายตัวนำ ซึ่งเมื่อเย็นจนแข็งจะเป็นการยึดสายตัวนำ เข้าด้วยกันจนทนต่ออุณหภูมิสูงและความเร็วสูงได้ อีกทั้งไม่ขัดสีกันและเรซินยังช่วยป้องกันฝุ่นหรือกรวดได้อีกด้วย

 

6. แบริ่ง 

อาร์เมเจอร์ในมอเตอร์ของสว่านไฟฟ้าหรือสว่านไร้สายจะหมุนที่ความเร็วสูงมากคือ ประมาณ 25,000 - 30,000 รอบต่อนาที ซึ่งที่ความเร็วดังกล่าวทำให้เกิดการสั่นที่ทำ ให้ตำแหน่งของคอมมิวเทเตอร์กับแปรงถ่านคลาดเคลื่อนได้ หากคลาดเคลื่อนมากเกินไปจะเกิดอาร์กได้มากขึ้นทำให้สิ้นเปลืองแปรงถ่านและเกิดความร้อนสูงภายในมอเตอร์ ดังนั้นแบริ่งที่ดีจึงช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่างแปรงถ่านกับคอมมิวเทเตอร์  โดยพื้นฐานแล้วมีแบริ่งสามชนิดที่ใช้ในสว่านไฟฟ้าที่หยิบยกได้คือ แบริ่งตลับลูกปืน (Ball bearing), แบริ่งลูกกลิ้ง (Roller bearing) และแบริ่งปลอกผงโลหะ (Powder-metal sleeve bearing) ในเครื่องมือแบบทำ งานหนักจะใช้แบริ่งตลับลูกปืนเนื่องจากควบคุมระยะห่างระหว่างคอมมิวเทเตอร์กับแปรงถ่านได้ถึง 0.0025 มม. (2.5 ไมโครเมตร) ซึ่งทำ ให้อาร์กลดลงแบริ่งที่รับโหลดสูงมากคือ แบริ่งที่ใช้กับหัวจับดอกสว่าน ซึ่งในขณะที่กำ ลังเจาะนั้นแบริ่งดังกล่าวจะรับโหลดสูงสุด ดังนั้นสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักจะใช้แบริ่งตลับลูกปืนซึ่งทนโหลดหัวจับดอกสว่านได้ตามรูปที่ 8 ส่วนสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปบางครั้งก็ใช้แบริ่งตลับลูกปืนแต่สว่นใหญ่จะใช้แบริ่งปลอกผงโลหะ 7. เฟือง 

เฟืองของสว่านไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญในการส่งกำลังการหมุนโดยประกอบติดตั้งตามรายละเอียดชิ้นส่วนของสว่านไฟฟ้าในรูปที่ 9 ซึ่งสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักโดยทั่วไปจะมีเฟืองเป็นเหล็กหล่อขึ้นรูป แล้วมีกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน (heat-treatment) ทำ ให้โลหะแข็งแต่ไม่เปราะซึ่งทนต่อโหลดเกินได้ดี 8. หัวจับดอกสว่าน 

คนส่วนใหญ่คิดว่าชิ้นส่วนที่แพงที่สุดของสว่านไฟฟ้าคือมอเตอร์ แต่แท้จริงแล้วส่วนแพงที่สุดคือหัวจับดอกสว่าน สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักจะมีที่จับดอกสว่านทำ ด้วยเหล็กหล่อที่แข็งและมีความทนทานสูงมาก หัวจับดอกสว่านแบบใช้งานหนักจะจับดอกสว่านได้อย่างเที่ยงตรงโดยวัดจากที่จับในแนวแกนศูนย์กลาง 25 มม. จะต้องเบนไปไม่เกิน 0.127 มม. ส่วนสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปจะไม่เกิน 0.254 มม. นั่นคือสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักนั้นดอกสว่านถูกจับได้ตรงศูนย์กลางดีกว่าสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปถึง 2 เท่าตามรูปที่ 10 9. โครง 

ผู้ที่นิยมใช้สว่านไฟฟ้าที่ราคาถูกจะมีโครงเครื่องมือเป็นพลาสติก โดยปกติแล้วโครงพลาสติกที่ใช้กับสว่านแบบทำ งานหนักจะมีราคาต่ำ กว่าโครงโลหะ แต่บมีหลายคนคิดว่าการใช้พลาสติกไม่ใช้การประหยัดเงินแต่เนื่องจากเป็นฉนวนทางไฟฟ้าดีกว่าโลหะพลาสติกที่ใช้ในสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักและที่ใช้ในสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไป จะแตกต่างกันคือ สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักจะหล่อด้วยไนลอนแบบเหนียวพิเศษซึ่งทำ ลายได้ยาก ส่วนในกรณีของสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปจะเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพแต่ไม่ใช่ไนลอนแบบเหนียวพิเศษ

โครงของสว่านไฟฟ้าจะต้องมีความทนทาน เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 

1. สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักมีโอกาสหล่นลงสู่พื้นได้มาก แต่สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปมีโอกาสหล่นน้อยกว่า 

2. สว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักจะใช้ในสถานที่ที่มีจารบีและสารกัดกร่อนได้ดี ซึ่งไนลอนแบบเหนียวพิเศษจะทนทานการกัดกร่อนได้ดี 

3. ไนลอนแบบพิเศษและพลาสติกอื่นๆ ที่ใช้ในสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนักจะทนต่อการทำ งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี

 
10. การประกอบ 

ความไม่มั่นคงและการตั้งศูนย์ของสว่านไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำ คัญมาก ซึ่งการตั้งศูนย์ได้ดีจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและอายุยาวนานขึ้นส่วนหลักภายนอกของสว่านไฟฟ้าคือโครงมอเตอร์และมือจับตามตัวอย่างในรูปที่ 11 จะต้องยึดจับกันเป็นหน่วยเดียวกัน ซึ่งสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานทั่วไปจะใช้สกรูเพียงชุดเดียวยึดมือจับเข้ากับโครงมอเตอร์ ทำ ให้ความมั่นคงน้อยกว่าสว่านไฟฟ้าแบบใช้งานหนัก 


บทความ

สคบ วันที่ 30/07/2018   13:30:34
คู่มือการใช้งาน วิธีต่อปั๊มน้ำอัตโนมัติ และ วิธีการแก้ปัญหา วันที่ 20/07/2017   15:44:50
การติดตั้งระบบสูบจ่ายบาดาล SINGLE JET AND DOUBLE JET CLINTON วันที่ 26/10/2016   09:47:58 article
วิธีเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วันที่ 17/04/2015   15:09:17 article
7สิ่งต้องมี เมื่อคิดจะสร้างห้องงานช่างดีๆ ที่บ้าน วันที่ 24/09/2014   14:36:44 article
เครื่องมือช่างประจำบ้าน BASIC HAND TOOLS วันที่ 17/04/2015   11:40:46 article
วิธีเลือกซื้อสว่านคู่กาย วันที่ 17/04/2015   10:49:32 article
เทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษา สว่านกระแทก BOZ13RE วันที่ 17/04/2015   11:42:39 article
วิธีเลือกซื้อปั๊มน้ำ วันที่ 17/04/2015   11:43:57 article
KENCO เครื่องมือช่วยยกคอนกรีต วันที่ 29/08/2014   10:27:24 article
Shackle เครื่องมือช่วยเหลือเพิ่มความเร็วและความมั่นคงในงานก่อสร้าง วันที่ 27/08/2014   12:43:30 article
การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 21/08/2014   08:30:31 article
ข้อระวังในการต่อเติมบ้าน วันที่ 16/08/2014   14:09:20 article
พิธีตั้งเสาเอก ฤกษ์ดีก่อนสร้างบ้าน วันที่ 15/08/2014   11:02:14 article
การจัดระเบียบร่างกายเมื่อซอยไม้ วันที่ 17/04/2015   11:46:31 article
วิธีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย ในหน้าฝน วันที่ 14/08/2014   10:09:22 article
วิธีการใช้ปั๊มเเช่ คลินตัน วันที่ 02/07/2014   13:42:24 article
เครื่องเชื่อม MMA วันที่ 14/06/2013   08:33:29
เครื่องเชื่อม TIG วันที่ 29/10/2012   15:59:45
เครื่องตัด CUT วันที่ 29/10/2012   15:59:56
วิธีใช้งานและการซื้อเลื่อยจิ๊กซอว์สำหรับใช้ภายในบ้าน วันที่ 21/04/2015   14:40:05 article
วิธีต่อปั๊มเจทคู่ วันที่ 14/03/2019   16:27:04
การประกอบ #124 SINGLE JET ระบบเจ็ทเดี่ยว วันที่ 29/10/2012   16:35:41
วิธีการต่อปั๊ม วันที่ 29/03/2012   10:09:55 article
วิธีการใช้เครื่องฉีดล้างเเรงดันสูง วันที่ 14/06/2013   09:18:40 articleCLINTON INTERTRADE CO., LTD. Copyright 2018 All Rights Reserved.

บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด

249/77 ถนนบางบอน 1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105549078693 | เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ 8.00 - 17.00 // หยุด:วันอาทิตย์ 1วัน

ติดต่อบริษัท-สอบถามข้อมูลสินค้า(ฝ่ายขาย)
02-899-1889, แฟกซ์ : 02-899-1700
090-880-0473 (ตุ๊กค่ะ)
090-880-0472 (อังค่ะ)
098-258-3114 (แป้งค่ะ)
098-247-5344 (เหมยค่ะ)
090-880-0474 (เดือนค่ะ)
ไลน์ไอดี : @clintonhardware | หรือ https://line.me/R/ti/p/%40ozu1140e
อีเมลล์ : sales@clinton.co.th
Copyright 2018 Clinton Intertrade Co.,Ltd. All rights reserved.
ดูแผนที่แบบรูปภาพ | ดูแผนที่แบบ googlemap

-----------------------------------------------------

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่าง ราคาถูก เครื่องมือช่างไฟฟ้า อุปกรณ์ช่าง ขายเครื่องมือช่าง เครื่องมืองานช่าง เครื่องมือช่างพื้นฐาน อุปกรณ์ช่างไม้ ราคาเครื่องมือช่าง เครื่องมือไฟฟ้า ออนไลน์

อุตสาหกรรม 5